Grävfria metoder är nytt på marknaden och många börjar få upp ögonen för de nya teknikerna. Här är en PDF med en genomgång av nedanstående tekniker tillsammans med Björn Säwe (JLM Scandinavia) och Johnas Nordlund (Nordlund Entreprenad AB).

Presentation hölls under bredbandsbåten i september 2014.

Grävfria Tekniker

infra

Infratrenching

Minimal trafikstörning, maximal återställning

jordraket

Jordraket

Kortare installationer under objekt

kedjegräv

Kedjegrävning

Jord, Grus & Trädgårdar

minifräs

Minifräs

Garageuppfarter och singeldukt

grävsug

Grävsug

Vid reparation och efteranslutningar

styrbarborrning

Styrbar Borrning

Låg trafikstörning, bra i bland annat trånga miljöer.

vibratorplog

Vibratorplog

Vid jord, grönytor och trädgårdar

vibrerandepackhjul

Vibrerande Packhjul

Effektiv kompaktering efter infratrenching