S

Finansiering
Det finns bidrag och projektstöd att söka till både förstudie och genomförande, kontakta din kommun och länsstyrelse för mer info kring detta.

Några bidragsexempel är:

Kanalistationstöd – Stöd för förläggning av rör som sedan fiberkablar blåses in i. Man kan få upp till 50% av kostnaderna täckta.

Landsbyggdsprogrammet (Prata med lännstyrelsen om deras nya landsbygdsprogram och dess prioriteringar)

Infrastruktur – Stöd som riktar sig mot förstudien, planeringen och projektering av erat nät. Här krävs en offentlig medfinansiering.
EUs återhämtningsplan – Stöd för rådgivning och hjälp av kommunala IT-planerare. Byalag med en ekonomisk förening kan söka detta stöd som även täcker delar av kostnaderna för kanalisation och kabel.
OBS! – Vi hänvisar er som vill ha mer info om dessa stöd att kontakta berörd kommun och:

Länsstyrelsen och Jordbruksverket jobbar nu med att färdigställa mallar för kompletta ansökningar. Nytt för den nya landsbygdsperioden 2014 – 2020 är att samtliga ansökningar om stöd till fiberprojekt måste vara fullständiga från början. Det går alltså inte längre att komplettera uppgifter i efterhand. Detta är för att minska handläggningstiden för var enskilt ärende. 

Vi jobbar nu med att färdigställa en steg-för-steg guide som riktar sig mot dig som skall ta dig igenom processen av att söka stöd från myndigheterna. Var du kan vända dig och vilka typer av stöd som finns till förfogande.