1418148014_strategy_planning-256

Förarbete

Ett grundligt förarbete och planering underlättar inte bara själva arbetet när det är dags för det utan här har ni möjlighet att påverka det slutgiltiga priset för den individuella fastighetsanslutning. Först och främst som vi nämnt tidigare så gynnas ni ju mer medlemmar ni har. Men ni kan också spara pengar på andra sätt.
Finns det ett närliggande nät ni kan ansluta erat till? I så fall, vad är villkoren och kostnaderna för det? Om ni kan ansluta till nätet, var finns påkoplingspunkterna och vilka tjänsteleverantörer är aktiva i området?

I förstudien ingår att planera projektets fysiska infrastruktur. I detta skede rekommenderar vi att ta kontakt med en projektör som kan hjälpa er med att planera och kartlägga erat kommande nät. Det krävs tillstånd för markarbeten och mycket mer. Erfarenhet i detta skede kan spara många kronor jämfört med en situation då en dåligt genomförd projektering resulterar i extra arbete och onödiga kostnader

Ofta finns det en ort eller förening någonstans i närheten som redan genomfört sitt fiberprojekt. Kontakta dessa personer och ta del av deras erfarenhet. Vad gjorde dem för att skapa en så god ekonomisk utgångspunkt för projektet som möjligt?