1418148682_settings_repair_help-256

Genomförandet

När ni har genomfört eran förstudie, planerat nätet och kartlagt för arbetet, tagit fram prisförslag och lyckats få med grannskapet i projektet så är det dags för er att fatta ett par viktiga beslut:

Vilken kapacitet krävs för att alla med god marginal ska kunna nyttja nätet? Det vill säga, hur många kommer att bruka det. Hur många kan komma att ansluta i efterhand? Se till att ha god en marginal för maximala framtida utvecklingsmöjligheter.

Vilken typ av driftform passar er bäst? Öppet nät, egen drift eller ett kollektivt avtal? Många väljer alternativet öppet nät med en KO som sammankopplar er med tjänsteleverantören.

När ni är så långt kommna att ni fastställt hur nätet skall underhållas och drivas så är det dags för att fastställa projektplaneringen som innefattar bland annat att ni sluter avtal med entreprenörer, har ett godkännande att koppla på erat nät till ett externt befintligt nät. Ni måste ha avtal och godkännande för markarbetet som ska genomföras och avtal med förenings medlemmar.

Ett tips är att lägga en grund för detta arbetet redan i planeringsfasen. Ta hjälp av länsstyrelsen eller en kunnig konsult för att vara säker på att ni genomför ett vattentätt projekt. Det är mycket frustrerande för samtliga inblandade i projektet att stå på vänt på grund av bristande avtal och/eller behovet av viktiga tillstånd när arbetet är igång.

Var noga med att genomföra eran planering till fullo. Prata med andra som sitter på värdefull information från tidigare lyckade projekt.

Vidare för att säkerställa att kraven följs så bör projektet kvalitetssäkras av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Post & telestyrelsens (PTS) hänvsiningar och riktlinjer.

Dessa aktörer bör du även kontakta för att få hjälp med att driva ditt projekt från idé till uppkoppling.