undersök

Undersök intresset
Informera grannar, företag och övriga i området. Arrangera ett informationsmöte där ni undersöker intresset för fibernät på orten. Förklara fördelar med den nya tekniken och bjud gärna in någon från grannbyn som redan har fiber, be dem förklara hur dem gick tillväga och vad det nya nätet gjort för dem.

Hör er sedan för innan mötet avslutas och se om det finns fler som är intresserade av att vara med och driva projektet. Tänk på att ju fler ni är som väljer att ansluta er, desto intressantare blir eran förening för leverantörer. Vid förhandlande om paket och tjänster lönar det sig alltid att vara så många som möjligt, så investera tid i att ansluta så många som möjligt. 

Kontakta kommunen
Kommunen har ofta en bredbandsstrategi ni kan ta del av. Dem vet också om det är några andra grävprojekt på gång i området som ni kan utnyttja på ett sådant sätt att man helt enkelt förlägger fiber samtidigt som till exempel vattenrör.

Detta kan reducera kostnaderna markant för ert projekt. Kommunen har också bra koll på vilka andra aktörer ni kan tala med för assistans. Kommunen är ett bra och viktigt första steg på vägen till ett lyckat fiberprojekt.

1418146873_Residential_Building-256
1418146964_Meeting-256

Starta och Driva Förening

Vi fokuserar på formen ekonomisk förening. I många fall är det en förutsättning för att man skall få offentligt stöd för projektet. En ekonomisk förening är fördelaktigt på flera sätt. Dels kan medlemsantalet gå både upp och ner utan att stadgar behöver skrivas om. I föreningen måste minst tre medlemmar delta i verksamheten, dock så är inte medlemmen personligt ansvarig för föreningens skulder. Föreningen registreras hos bolagsverket och fungerar som en juridisk person som företräder medlemmarna i föreningen. 

Man kan även driva en fiberförening på följande sätt; 

- Ideell förening
- Enkelt bolag
- Samfällighetsförening

Försäkra er!

Det är väldigt viktigt att ni försäkrar er på rätt sätt och för rätt förutsättningar. Idag har de flest större försäkringsbolagen erfarenhet av fiberföreningar och kan därför hjälpa er. Vad man ska tänka på i ett väldigt tidigt skede är att försäkra Styrelsen och dess medlemmar – Detta för att styrelsemedlemmarna inte ska råka ut för några personliga ersättningskrav om något skulle inträffa. 

Sedan måste man försäkra det fysiska arbetet. Detta har ofta entreprenörerna bra koll på. Men vi tycker ni ska läsa mer om ABT06 & AB 04

När det fysiska arbetet är klart så måste ni även försäkra nätet i drift. Försäkring är jätte viktigt, prata med ett försäkringsbolag så kommer ni få hjälp med vad som gäller. Prata sedan med fler, skaffa er en bild om vilka som kan ge er bäst priser och bäst skydd.
1418147064_Home_Insurance-256