Fiberportalen har tagits fram för att skapa en plattform för effektiva affärsrelationer inom fiberbranschen i Sverige. Vi jobbar med att kartlägga och marknadsföra entreprenörer, föreningar och tjänsteleverantörer.

Projektet stöttas av SSNF och Nordlund Entreprenad AB som tillsammans jobbar för en företagscertificering. Vi tror på att ett kvalitativt konstruerat fibernät skapar en starkare starkare landsbyggd och ett stabilare digital framtid.

Kontakta

För annonsrelaterade frågor

Kontakta

För frågor om upphandlingar

Kontakta

För övrig information